เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
 

สรุปรายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับริการ ณ จุดให้บริการ (Walk in) ประจำปี พ.ศ. 2566

สรุปรายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำปี พ.ศ. 2566

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565(ตุลาคม2564-มีนาคม2565)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564(ตุลาคม2563-กันยายน2564)

 รายงานสถิติช่วยเหลือประชาชน

รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร