เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
รายงานป้องกันทุจริต(ประจำปี)  
 

รายงานเเผนการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานแผนการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานแผนการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ  2563


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร