ตำบลทุ่งมน ต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.thongmon.go.th/index.php Wed, 22 Nov 2023 14:26:06 เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน นำโดย นายชัยวัฒน์ สายสีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน และนายกิตตินันท์ จันละมา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ จัดโครงการ ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ณ ห้องประชุมองค์การบริหา http://www.thongmon.go.th/index.php/?name=news&file=readnews&id=275 http://www.thongmon.go.th/index.php/http://www.thongmon.go.th/index.php/icon/news_1699494998.jpg

เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน นำโดย นายชัยวัฒน์ สายสีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน และนายกิตตินันท์ จันละมา นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ จัดโครงการ ฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ณ ห้องประชุมองค์กา 1699494998 โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 #1อปท.1สวนสมุนไพร #สวนสมุนไพรรักษ์ถิ่น http://www.thongmon.go.th/index.php/?name=news&file=readnews&id=267 http://www.thongmon.go.th/index.php/http://www.thongmon.go.th/index.php/icon/news_1695731236.jpg

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 อบต.ทุ่งมนได้จัดทำสวนสมุนไพร ตาม "โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม 1695731236 วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30น.เป็นต้นไป ท่านยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พลังตำบลถนนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งมน ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว โดยมี นายชัยวัฒน์ สายสีแก้ว นายกองค http://www.thongmon.go.th/index.php/?name=news&file=readnews&id=266 http://www.thongmon.go.th/index.php/http://www.thongmon.go.th/index.php/icon/news_1692589470.jpg

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30น.เป็นต้นไป ท่านยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พลังตำบลถนนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งมน ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว โดยมี นายชัยวัฒน์ สายสีแก้ว น 1692589470 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2566 โดยการนำของท่านชัยวัฒน์ สายสีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และร่วมกับพี่น้อง ประชาชน ตำบลทุ่งมน บ้านทุ่งมน หมู่3และหมู่7 ได http://www.thongmon.go.th/index.php/?name=news&file=readnews&id=264 http://www.thongmon.go.th/index.php/http://www.thongmon.go.th/index.php/icon/news_1691053706.jpg

วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2566 โดยการนำของท่านชัยวัฒน์ สายสีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และร่วมกับพี่น้อง ประชาชน ตำบลทุ่งมน บ้านทุ่งมน หมู่3และหม 1691053706 ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 ท่านชัยวัฒน์ สายสีแก้ว ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม โดยมีท่าน ยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด และวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 ท่านช http://www.thongmon.go.th/index.php/?name=news&file=readnews&id=256 http://www.thongmon.go.th/index.php/http://www.thongmon.go.th/index.php/icon/news_1686909287.jpg

ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566  ท่านชัยวัฒน์ สายสีแก้ว ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม โดยมีท่าน ยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด
และวันศุกร์ที่ 16 1686909287 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ ๙ มิถุนายน 2566 ณ วัดป่าสารธรรม บ้านดงบัง ต.หนองคู อ.เมือง จ.ยโสธร โดยท่านชัยวัฒน์ สายสีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และ นำ คณะผู้บริหาร สม http://www.thongmon.go.th/index.php/?name=news&file=readnews&id=255 http://www.thongmon.go.th/index.php/http://www.thongmon.go.th/index.php/icon/news_1686909128.jpg

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ ๙ มิถุนายน 2566 ณ วัดป่าสารธรรม บ้านดงบัง ต.หนองคู อ.เมือง จ.ยโสธร โดยท่านชัยวัฒน์ สายสีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และ นำ คณะผู้บริ 1686909128 วันที่ 22 มีนาคม 2566 ท่านชัยวัฒน์ สายสีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันประชุม ปรึกษา การจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ และการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจ http://www.thongmon.go.th/index.php/?name=news&file=readnews&id=249 http://www.thongmon.go.th/index.php/http://www.thongmon.go.th/index.php/icon/news_1679477785.jpg

วันที่ 22 มีนาคม 2566 ท่านชัยวัฒน์ สายสีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันประชุม ปรึกษา การจัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ และการจัดงานวันผู้สูงอาย 1679477785 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่่อนแก้ว เป็นประธานในพิธีตามโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนเคลื่อนที่ บูรณาการร่วมกับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่(Amphoeyim Mobile Aervice)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายชัยวัฒน์ สายสีแก้ว น http://www.thongmon.go.th/index.php/?name=news&file=readnews&id=246 http://www.thongmon.go.th/index.php/http://www.thongmon.go.th/index.php/icon/news_1675952765.jpg

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นางยุพิน  ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่่อนแก้ว เป็นประธานในพิธีตามโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนเคลื่อนที่ บูรณาการร่วมกับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่(Amphoeyim Mobile Aervice)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายชัยวัฒน์&n 1675952765 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ดำเนินการโครงการเปิดวิสัยทัศน์ และการพัฒนาประสิทฺธิภาพการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 25 - 27 เดือนมกราคม 2566 เพื่อเป็นพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมีฐานะเป็นการบริหารส่วนท้องถิ่นที่เป็นนิติบุคค http://www.thongmon.go.th/index.php/?name=news&file=readnews&id=245 http://www.thongmon.go.th/index.php/http://www.thongmon.go.th/index.php/icon/news_1675871435.jpg

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ดำเนินการโครงการเปิดวิสัยทัศน์ และการพัฒนาประสิทฺธิภาพการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 25 - 27 เดือนมกราคม 2566 เพื่อเป็นพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมีฐานะเป็นการบริหารส่วนท้องถิ่นที่เป็นนิ 1675871435 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 http://www.thongmon.go.th/index.php/?name=news&file=readnews&id=244 http://www.thongmon.go.th/index.php/http://www.thongmon.go.th/index.php/icon/news_1672985144.jpg

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566

1672985144