เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
ที่ตั้งองค์กร  
 

ที่ตั้ง อบต.ทุ่งมน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน
หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งมน  อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35110
โทรศัพท์/โทรสาร 0 4597 9822
e-mail 6350408@dla.go.th
เว็ปไซต์ http://www.thongmon.go.th/

 


ดู อบต.ทุ่งมน ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร