เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
รายงานผลการใช้งบประมาณฯ  
 

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินงานใช้งบประมาณ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564

รายงานงบการเงินไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563

รายงานงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 

รายงานงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563

รายงานผลการดำเนินงานใช้งบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินงานใช้งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินงานใช้งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร