เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
แผนการดำเนินงาน  
 

แผนดำเนินงาน  ปีงบประมาณ2567

แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566

แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564

แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

แผยดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร