เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
 

ความก้าวหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร