เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
รายงานป้องกันทุจริต(6เดือน)  
 

รายงานป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน)

รายงานป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)

รายงานป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)

รายงานป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)

รายงานการป้องกันการทุจจิรต ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร