เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
รายงานการร้องเรียน ร้องทุกข์  
 

รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2563


รายงานผลการร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2562


รายงานสรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ประจำปีงบประมาณ 2562


 


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร