เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2567


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2566


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  (เงินจ่ายขาดสะสม  2565)


 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 


 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 


 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563


 


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร