เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
งานกิจการสภา อบต.ทุ่งมน  
 

งานกิจการสภา พ.ศ.2567


งานกิจการสภา พ.ศ.2566


งานกิจการสภา พ.ศ.2565


งานกิจการสภา พ.ศ.2564


งานกิจการสภา พ.ศ.2563


 


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร