เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
ประกาศบัญชีราคาประเมิน  
 

ประกาศ ข้อมูลบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขต อบต.ทุ่งมน ประจำปี 2564

ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ฯ ประจำปี 2563

ประกาศ ข้อมูลบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเขตพื้นที่ อบต.ทุ่งมน ประจำปี 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร