เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
7/พ.ค./2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจและทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ( 720 / )
    

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจและทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/เม.ย./2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ( 1161 / )
    

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/เม.ย./2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ( 1114 / )
    

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/เม.ย./2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ( 1080 / )
    

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/มี.ค./2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ประจำปี 2567 ( 1332 / )
    

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน  เรื่อง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง     ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ประจำปี 2567


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/มี.ค./2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนเรื่อง ประกาศข้อมูลบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ประจำปี 2567 ( 1321 / )
    

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมนเรื่อง ประกาศข้อมูลบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ประจำปี 2567


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/มี.ค./2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ปี 2567 ( 1184 / )
    

บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1ปี 2567


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/มี.ค./2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดยโสธรเรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ( 1229 / )
    

ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดยโสธรเรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/มี.ค./2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน (นส3) อบต.ทุ่งมน ( 1181 / )
    

ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน (นส3) อบต.ทุ่งมน


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/มี.ค./2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน (โฉนด) อบต.ทุ่งมน ( 1049 / )
    

ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน (โฉนด) อบต.ทุ่งมน


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร