[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by อบต.ทุ่งมน ต.ทุ่งมน 2.5
เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
22/พ.ย./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศยกย่องการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบลในการปฏิบัติงาน (ดีเด่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( 10 / )
    

ประกาศยกย่องการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบลในการปฏิบัติงาน (ดีเด่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/พ.ย./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่อง ระเบียบ หลักเกณฑ์การรับสมัครเพื่อร่วมประกวดตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลทุ่งมน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ( 37 / )
    

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่อง ระเบียบ หลักเกณฑ์การรับสมัครเพื่อร่วมประกวดตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลทุ่งมน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/ต.ค./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ( 21 / )
    

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/ต.ค./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่อง กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฏหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ( 47 / )
    

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่อง กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฏหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/ต.ค./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ ( 51 / )
    

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/ต.ค./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนังานจ้างตามภารกิจ ( 94 / )
    

ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนังานจ้างตามภารกิจ


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/ต.ค./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านโซง ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ( 85 / )
    

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านโซง ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/ต.ค./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2566 ( 87 / )
    

ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2566


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/ส.ค./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และและแบบหนังสืออื่นๆ ตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2566 ( 466 / )
    

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และและแบบหนังสืออื่นๆ ตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2566


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
1/ส.ค./2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ( 515 / )
    

ประกาศ อบต.ทุ่งมน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร