เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ผังทำเนียบบุคลากร
หน่วยตรวจสอบภายใน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคคล
การส่งเสริมความโปร่งใส
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันทุจริต
ศูนย์ต่อต้านทุจริต สถ.

 
  
รายงานผลดำเนินงานประจำปี  
 

รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4


รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4


รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3


รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1


รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3


 


Website : www.thongmon.go.th
ทุ่งมน จ.ยโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อบต.ทุ่งมน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร